حکم خواندن سوره سجده دار در نماز چیست؟

13920613_0123795

سوال: حکم خواندن سوره سجده دار در نماز چیست؟

پاسخ:

اگر در نماز واجب، یکی از چهار سوره دارای آیه سجده را بخواند: [۱]

الف: عمدی باشد:

آیات عظام: امام، بهجت، سبحانی و صافی: نمازش [۲] باطل است.

آیت الله خامنه ای: همین که آیه سجده را بخواند باید بنابر احتیاط واجب سجده تلاوت را به جا آورد و برخیزد و اگر سوره تمام نشده، آن را تمام کند و نماز را به آخر برساند و سپس نماز را اعاده کند. اگر قبل از رسیدن به آیه سجده ملتفت شد، احتیاط واجب رها کردن سوره و خواندن سوره دیگری است، سپس نماز را
تمام نکد و آن را اعاده نماید.

آیت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب باید سجده را به جا آورد، سپس برخیزد و حمد و سوره دیگری بخواند و نماز را تمام کند و بعد اعاده نماید.

آیت الله سیستانی: پیش از رسیدن به آیه سجده می تواند آن را رها کند و سوره دیگری بخواند و پس از خواندن آیه سجده، واجب است سجده نماید، ولی اگر سجده را به جا آورد، نماز بنابر احتیاط واجب باطل است و باید دوباره بخواند؛ مگر این که به اشتباه و ناخواسته سجده کند که در این صورت نمازش باطل نیست و اگر سجده را به جا نیاورد، می تواند نماز را ادامه دهد، هر چند در ترک سجده گناه کرده است.

ب: سهوی و به اشتباه باشد:

امام: چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد باید آن سوره را رها کند و سوره دیگری بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد باید در بین نماز با اشاره سجده آن را به جا آورد و به همان سوره که خوانده اکتفا کند.

آیات عظام: خامنه ای و سیستانی: همانند وظیفه ای که در صورت عمد گفته شد، عمل کند.

آیت الله مکارم: اگر قبل از رسیدن به آیه سجده متوجه گردد باید آن سوره را رها کند و سوره دیگری بخواند و اگر از نصف گذشته باشد، احتیاطا نماز را اعاده کند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد، بنابر احتیاط باید سجده را به جا آورد، سپس برخیزد و حمد و سوره دیگری بخواند و نماز را تمام و بعد اعاده کند.

آیت الله صافی: چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد باید آن سوره را رها کند و سوره دیگری بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد، بنابر احتیاط برای سجده واجب اشاره کند و سوره را تمام نماید، سپس احتیاطا سوره ای دیگر به قصد قربت بخواند و به رکوع رود و نماز را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیاط، سجده آن آیه را به جا آورد.

آیت الله سبحانی: چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد باید آن سوره را رها کند و سوره دیگری بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد باید در بین نماز با اشاره سر، سجده آن را به جا آورد و سوره را تا آخر رسانده و سوره دیگری را به قصد قربت قرائت بخواند و بنابر احتیاط پس از نماز سجده کند و نماز را اعاده نماید.

آیت الله بهجت: چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد باید آن سوره را رها کند و بنابر احتیاط سوره ای دیگر بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد باید بنابر احتیاط سوره دیگری بخواند و بعد از نماز، سجده آن آیه سجده دار را به جا آورد.

————
پی نوشت:
[۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۹۸۳ و ۹۸۴؛ امام، تحریرالوسیله، ج۱، فی القرائه و الذکر، ص ۲۹۹، با استفاده از م ۴؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج۱، القرائه، م ۳؛ بهجت، جامع المسائل، ص ۳۶۸؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۹۵۰ و ۹۵۱؛ سییستانی، المسائل المنتخبه، م ۲۷۳ و منهاج الصالحین، ج۱، م ۶۰۰؛ صافی، هدایه العباد، ج۱، م ۷۶۱٫
[۲]. بهجت: بنابر احتیاط واجب.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲٫

About واحد خواهران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>