مهندسی فکر

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران (۹۵/۱۰/۲۱)

139502221803516167687474

به نام خدا سه شنبه عصر ساعت۱۵:۳۰بیست ویکم دی ماه سال ۹۵، نود و نهمين جلسه از مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. keystonegate erialnumbers.ca در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد وبعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۹۴سوره کهف اشاره شد: ترجمه آیه : (آن مردم) گفتند:ای ذوالقرنین! همانا قوم یاجوج وماجوج ...

Read More »

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران (۹۵/۱۰/۱۴)

re1818-1

به نام خدا سه شنبه عصر ساعت۱۵:۳۰چهاردهم دی ماه سال ۹۵جلسه ۹۸ مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد وبعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۵۷سوره کهف اشاره شد: ترجمه آیه : وکیست ستمکارتر از آنکه به آیات پروردگارش تذکر دهند،پس به جای پذیرش ،ازآنها اعراض کند ...

Read More »

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران (۹۵/۸/۴)

%d9%85%d8%b1%da%af

  سه شنبه عصر ساعت ۱۶ ، چهارم آبان ماه سال ۹۵ ،جلسه۸۸ مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد و بعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۱۷ سوره رعد اشاره شد: ترجمه آیه : خداوند از آسمان آبی خالص فروفرستاده است،و رودها هرکدام به اندازه ی ...

Read More »

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران(۹۵/۷/۶)

jamnewsimage17394810

به نام خدا سه شنبه عصر ساعت ۱۶ ،ششم مهرماه سال ۹۵ جلسه۸۵ مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد و بعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۱۱۴ سوره هود اشاره شد: ترجمه آیه : و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب بپادار،زیرا بدرستی ...

Read More »

جلسه هفتگي مهندسي فكر واحد خواهران (۹۵/۶/۲۳)

ghabr-ha

    به نام خدا سه شنبه عصر ساعت۱۷بیست وسوم شهریورماه سال ۹۵جلسه۸۴ مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد وبعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۶۹ سوره هوداشاره شد: ترجمه آیه : وهمانا فرستادگان ما(که فرشتگانی به صورت انسان بودند)،ابراهیم را مژده آورده گفتند:سلام،ابراهیم نیز گفت: ...

Read More »

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران(۹۵/۶/۱۶)

642055_439

به نام خدا سه شنبه عصر ساعت۱۷:۳۰شانزدهم شهریورماه سال ۹۵جلسه۸۳ مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد وبعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۱۰ سوره هوداشاره شد: ترجمه آیه : و اگر پس ازسختی ومحنتی که به انسان رسیده،نعمتی به او بچشانیم(چنان مغرور می شود که)می گوید:همانا ...

Read More »

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران(۹۵/۶/۹)

bahjat3245

به نام خدا سه شنبه عصر ساعت۱۷،نهم شهریورماه سال ۹۵، هشتاد و دومين جلسه مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد وبعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۸۳ سوره یونس اشاره شد: ترجمه آیه : در آغاز جز گروه اندکی از فرزندان قوم موسی به او ایمان ...

Read More »

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران(۹۵/۴/۱

19

به نام خدا سه شنبه عصر ساعت۳۰ :۱۶، اول تیرماه سال ۹۵، جلسه ۷۴ مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد وبعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۱۰سوره انفال اشاره شد: ترجمه آیه: وخداوند،آن(پیروزی و نزول فرشتگان) را جز برای بشارت و اینکه دلهایتان با آنان آرامش ...

Read More »

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران(۹۵/۳/۲۵)

18

به نام خدا سه شنبه عصر ساعت۳۰ :۱۶ بیست وپنجم خرداد ماه سال ۹۵، جلسه۷۳مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد وبعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۱۹۹سوره اعراف اشاره شد: ترجمه آیه:  اعتدال ومیانه روی را پیشه خود کن و مردم را به انجام کار نیک ...

Read More »

جلسه هفتگی مهندسی فکر واحد خواهران(۹۵/۳/۱۸)

16

به نام خدا سه شنبه عصر ساعت۳۰ :۱۶ هیجده خرداد ماه سال ۹۵، جلسه ۷۲مهندسی فکر درحسینیه مسجد قاضی برگزار شد. در ابتدای جلسه یک صفحه از قرآن مجید خوانده شد و بعد از ذکر صلوات به پیام های قرآنی آیه ۱۴۸سوره اعراف اشاره شد: ترجمه آیه: و قوم موسی پس از رفتن او به کوه طور از زیورهای خود ...

Read More »