متن ادبی

شما درست می فرمایید

Untitled-1 copy

یکی از تجار بازار ورشکسته شد و چک هایش برگشت و طلبکارها زیر فشارش گذاشتند و درمانده شد. یکی از دوستانش که از ماجرا مطّلع شد، به او گفت من مشکلت را حل می کنم؛ از فردا هر یک از طلب کارها که به سراغت آمد ، هر چه گفت، بگو شما درست می فرمایید. فردا طلب کارها که آمدند ...

Read More »

تو امام زمانت را به چند ميليارد ميفروشي؟!…

12

یک دغدغه… عجیب ترین چیزی که من تابه حال دیده ام این بوده که چرا بعضی ها اینقدردیــــــــــــردلشان برای امام زمان(عج) تنگ میشود….!!!! شهید صدیقی آیا میدانید… ۱۰هزار دینار طلا رقمی بود که یزید “به هر نفر” از اهل خواص کوفه داد و دینشون رو خرید ! هر دینار چهار و نیم گرم طلا بود ، هر گرم طلا ۹۸ ...

Read More »