پاسخ به سؤالات

حکم تقلب کردن در امتحان از نظر شرعی چیست ؟

44565

تقلب در امتحانات مبتنی بر چند کار خلاف است: ۱٫ تقلب مخالفت با قانون امتحانات است و مخالفت با قانون جایز نیست ۲٫ مبتنی بر دروغ است، چون دانش آموز یا دانشجو و… هنگام تحویل برگه آن را به نام خود تحویل می دهد و ظاهراً باید معلومات خودش باشد، در حالی که چنین نیست ۳٫ رضایت طرف مقابل نه ...

Read More »

حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع

n00001836-b

حکم تراشیدن ریش از نظر همه مراجع چیست. آیا احتیاط مستحب است و میشود به مجتهدی که کوتاه کردن با ماشین را جایز بداند وجود دارد؟ در بین مراجع موجود کسی حکم به جواز نداده و نوعاً یا فتوا به حرمت داده‏اند یا بنابر احتیاط واجب تراشیدن آن راجایز نمی‏دانند.  احکام ریش تراشی پرسش ۱. تراشیدن ریش تمام صورت با ...

Read More »